Ste se kdaj vprašali, kako sploh postati gasilec? Kdo so prostovoljni in kdo operativni gasilci? Prostovoljni gasilci so osebe, ki so pripravljene del svojega prostega časa nameniti izobraževanju, usposabljanju, vzdrževanju opreme in gasilske tehnike. Ne nazadnje so pripravljeni tudi pomagati bližnjemu v nesreči.

Operativni gasilci so osebe, ki sme izvajati naloge zaščite ter reševanja pri nesrečah. Takšna oseba izpolnjuje kar nekaj pogojev. Mora biti strokovno usposobljena, psihofizično sposobna, ne sme biti pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje in je stara med 18 in 63 let – moški oziroma med 18 in 50 let – ženske.

Otroci se v prostovoljno gasilstvo lahko včlanijo že pri šestih letih

Prostovoljni gasilci se lahko pričnejo usposabljati že precej zgodaj. Otroci, ki so stari več kot šest let, se že lahko vključijo v društva ter na takšen način spoznajo delo gasilcev in so tudi del otroških tekmovanj.

Mladinci so prostovoljni gasilci, ki so stari med 12 in 16 let. Ti lahko že opravljajo naloge, ki so primerne za njihovo starost pa tudi njihovo sposobnost. Ko dopolnijo 16 let, so mladinci že pripravljeni na bolj resna dela in postanejo prostovoljni gasilci pripravniki. V času pripravništva pa že lahko sodelujejo v gasilskih intervencijah ter opravljajo dela, ki so ustrezna programu pripravništva.

Kakšno delo opravljajo prostovoljni gasilci

Delo, ki ga na sploh opravljajo prostovoljni gasilci, je naporno, občasno tudi lahko precej neprijetno pa tudi nevarno. Prav tako zahteva od oseb tudi veliko odrekanja, ker se je treba za uspešno in kakovostno izvedbo nalog neprestano uriti ter usposabljati. Dela, ki jih takšni gasilci opravljajo, pa so zelo raznolika.

Za delo v enoti prostovoljni gasilci ne prejmejo prav nobenega plačila. Edino njihovo plačilo je moralno zadoščanje pri uspešno nudeni pomoči. Neredko so gasilci deležni tudi posebne zahvale s strani oseb, ki si jim pomagali v stiski.